(มีคลิป) พช.เชียงใหม่ ร่วมศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผ่านการบำบัด “ต่อยอดอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด”

พช.เชียงใหม่ ร่วมศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผ่านการบำบัด “ต่อยอดอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด”

วันที่ 24 ธ.ค.2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมนาชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หรือผ่านการบำบัด ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ (วัดร้องอ้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อม นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ, นายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ประธานกองทุนแม่ฯ ต.ฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่่ น.ส.ปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมวิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดประกอบอาชีพที่สุจริต และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ สัมมาชีพชุมชน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถต่อยอดอาชีพให้แก่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด ของทาง พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหนึ่ง แผนงานที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และในต้นปี 2565 กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการพร้อมผลักดัน แผนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฟ้นหาหมู่บ้านต้นแบบอำเภอละ 1 หมู่บ้านทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายกำพล ทรงคำ กำนันตำบลฟ้าฮ่าม ประธานกองทุนแม่ฯ ต.ฟ้าฮ่าม เผยว่า วันนี้ ในนามกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลฟ้าฮ่าม ได้นำผู้ที่ผ่านการบำบัดเข้าร่วมอบรมสัมมนาชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผ่านการบำบัด จำนใน 2 คน เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาแล้วหลายรุ่น ผ่านทางกองทุนแม่ของแผ่นดินดินตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มที่ผ่านการบำบัด ให้สามารถมีอาชีพมีรายได้และ เป็นที่ยอมรับในชุมชน พร้อมเป็นแนวทางในและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือในชุมชนต่อไปในอนาคต

ทางด้านนายวิทยา ชุมภูคำ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กลับ เยาวชน กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านการบำบัด ให้ทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดพร้อมได้ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบำบัด ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด มีแผนความต้องการประกอบอาชีพ ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ โดย กรมพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนอาชีพรายละ 3,600 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอหางดง, อำเภอแม่วางและอำเภอสันทราย โดยได้นำทีมวิทยากรในส่วนของ งานด้านต่างๆ มาบรรยายให้กับ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านการบำบัด ในวันนี้ และรับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ภักดี ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อมาบรรยายแนวทางการประกอบอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กับกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *