(มีคลิป) ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จ.เชียงใหม่ ร่วม พช.อ.สารภี ลงพื้นที่ผลักดัน โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.สารภีเชียงใหม่

ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จ.เชียงใหม่ ร่วม พช.อ.สารภี ลงพื้นที่ผลักดัน โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.สารภีเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วยนางสุนันท์ จันทร์สว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาชุมชน อ.สารภี, นายวิสูตร์ สุริยะ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสารภี, นายบุญส่ง ปวงปั่น, นายวิทยา กันธวงศ์ รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ อ.สารภี, นางจิตภัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร เหรัญญิกฯ, นายชัด ไชยชมภู, นายประพันธ์ แสงมะโน ประชาสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสารภี, นายสิริพจน์ สุขสวัสดิ์ นายทะเบียนฯ, นางผ่องพรรณ กันธวงค์ กรรมการและเลขานุการ, นายเจริญ วรรณรัตน์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลาง ม.3 ต.ท่าวังตาล, นางณัฐรดี ฮวดเจริญ ประธานกองทุนแม่ บ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.หนองผึ้ง, พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม รับฟังพร้อมเสนอความคิดเห็น จำนวน 10 คน

นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เผยว่าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เป็นอีกหนึ่งกลไกที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา และแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในส่วนของอำเภอสารภี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ได้ดำเนินการตามโครงการในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการวางแนวทางในการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวมระดับอำเภอ ตลอดจนกระตุ้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างหลากหลาย และตนเองเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อดำเนินงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างหลากหลาย

ซึ่งในการประชุมในวันนี้ ได้มีการนำเสนอ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการศึกษาดูงาน ในระดับตำบลของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุมมีการนำเสนอ บ้านเดื่องกเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ของนายสง่า อุ่นเตจ๊ะ (สล่าเปี๊ยก) อายุ 55 ปี ศิลปินผู้วาดภาพสามมิติบนกำแพงบ้านหลากหลายรูปแบบ โดยในที่ประชุมจะได้ประชุมร่วมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของ อ.สารภี ทุกหมู่บ้านในการส่งรายชื่อ และความโดดเด่นเหมาะสมที่จะเป็นหมู่บ้านต้นกล้า พร้อมผลักดัน เพื่อเป็นที่ศึกษาดูงาน และเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ที่มีส่วนเชื่อมโยงเพิ่มเติมของ อ.สารภี เพื่อนำเสนอแผนงาน พัฒนาเพิ่มศักยภาพ ต่อในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานของเครือข่ายกองทุนแม่จ.เชียงใหม่ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *