2 ธันวาคม 2022

นครราชสีมา – ผู้ว่าโคราช แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้โรงพยาบาล ส่วนราชการและประชาชน หน้าแล้ง ประสานชลประทานจัดงบ 131,650,000 ล้านบาท สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

1 min read

นครราชสีมา – ผู้ว่าโคราช แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้โรงพยาบาล ส่วนราชการและประชาชน หน้าแล้ง ประสานชลประทานจัดงบ 131,650,000 ล้านบาท สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ จุดจ่ายน้ำสระประปาโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน เปิดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค โดยมีนายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอพะทองคำ,นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาและประชาชนให้การต้อนรับ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก – อำเภอพระทองคำและขณะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานโครงการและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จึงขอขอบคุณกรมชลประทานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ให้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค การเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลพังเทียม เทศบาลตำบลพระทองคำ ส่วนราชการและโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังจากนี้กรมชลประทาน จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก – อำเภอพระทองคำ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการน้ำทั้งโครงการฯ ทั้งนี้ขอฝากให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตลอดจนมาตรการ การบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความยั่งยืนกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่โครงการฯต่อไป

ด้าน นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เทศบาลตำบลพระทองคำ และจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน ในเดือน พฤษภาคม 2561 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค การเกษตร ในเขตพื้นที่ตำบลพังเทียม เทศบาลตำบลพระทองคำ ราชการและโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานชลประทานที่ 8 พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ เห็นควรก่อสร้างโครงการลักษณะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน เพื่อทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จในปี 2564 ควบคุมการก่อสร้างโดย โครงการชลประทานนครราชสีมางบประมาณรวมทั้งสิ้น 131,650,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,300 ไร่- ส่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการเกษตรในเขตตำบลพังเทียม และแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลตำบลพระทองคำ ส่วนราชการ และโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ทั้งนี้ อำเภอพระทองคำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 75 หมู่บ้าน ประชากร 40,741 คน 13,855 หลังคาเรือน มี 2 เทศบาลตำบล และ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 163,888.52 ไร่ ประชากรโดยส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด โค กระบือ แพะ สุกร สภาพปัญหาที่ประสบเกือบทุกปี ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เนื่องจากในพื้นที่อำเภอพระทองคำไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติพาดผ่าน ขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ และประกอบกับน้ำใต้ดินบางพื้นที่มีสภาพเป็นน้ำเค็ม ไม่เหมาะสมในการมาใช้ อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.