6 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีจัดงานวันดินโลก ปี 2564 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบครบวงจร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19

1 min read

จ.จันทบุรีจัดงานวันดินโลก ปี 2564 พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบครบวงจร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19

วันนี้ ( 21 ธ.ค.64 ) ที่สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา ผู้แทนเกษตรกร และประชาชนร่วมงานวันดินโลก พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร และเปิดบ้านวิชาการการพัฒนาที่ดินตามศาสตร์พระราชา 2564 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ /นิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร การให้บริการคลินิกเกษตรแบบครบวงจรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

/บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน การจำหน่าย สินค้าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์และสินค้าคุณภาพ การจัดงานครั้งนี้ผู้ข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรดินอันมีค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน นำความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดิน พร้อมทั้งจะร่วมแรง ร่วมใจ สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริ ให้ยังประโยชน์แก่ชาติและประชาชนสืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.