1 ธันวาคม 2022

อัยการคุ้มครองสิทธิ์ จ.จันทบุรี จัดโครงการสนับสนุนการการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

1 min read

อัยการคุ้มครองสิทธิ์ จ.จันทบุรี จัดโครงการสนับสนุนการการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 17 ธ.ค.64 ) ที่ ศาลาเอนกประสงค์พุทธมฌฑล จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น โดยนายทรงศักดิ์ นาควิจิตร์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่าการอบรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทร่วมกันในการประนีประนอมและระงับข้อพิพาทตลอดจนช่วยป้องกัน เฝ้าระวังการกระทำผิด หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อลดปริมาณคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้เป็นบุคลากรของที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ปลัดฝ่ายความมั่นคง ปลัดศูนย์ดำรงธรรม ปลัดส่วนท้องถิ่น กอ.รมน. บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรเรือนจำจังหวัดจันทบุรี บุคลากรคุมประพฤติ บุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดจันทบุรี กำนัน ที่เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 210 คน สำหรับหลักสูตรการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทั่วไปในการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาท กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อกลับไปทำหน้าที่คณะกรรมการประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแนะนำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบถึงการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระ และการติดตามเฝ้าดูการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีการบริการที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.