นครนายก จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเชิงรุก นำชุมชนคุณธรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารทางวัฒนธรรม เข้าสู่โลกออนไลน์ สร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นครนายก จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเชิงรุก นำชุมชนคุณธรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารทางวัฒนธรรม เข้าสู่โลกออนไลน์ สร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิง วัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบอนไลน์” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวของภาคตะวันออก (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออก

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า “มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิง วัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์” ครั้งที่ 3 ว่า เป็นกิจกรรมที่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็น หนึ่งเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย และแนวคิดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ว่า “เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม”
โดยนำทุนทางวัฒนธรรม และ Soft Power (ซอฟท์ พาวเวอร์) ที่หลากหลาย รวมถึง เสน่ห์ และเอกลักษณ์ของชุมชน มาต่อยอด ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างเป็น รูปธรรม มีรูปแบบการบูรณาการเชิงกิจกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งยังมีการประยุกต์ แพลตฟอร์ม ออนไลน์ มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการทางวัฒนธรรม ลงสู่ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (โควิท-19)

นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดนครนายกเป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมกันจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “มหกรรมท่องเที่ยว ชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์ (ครั้งที่ 3) ตามโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวของตะวันออก (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนน สายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพหลักและเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณ ตามแบบ บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ของวันนี้ จะมีกิจกรรมที่ สำคัญและน่าสนใจ จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก ชุมชนคุณธรรมวัดสง่างาม จังหวัดปราจีนบุรี และชุมชนคุณธรรมคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1. การแสดงทางวัฒนธรรม
2. การนำเสนอการการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่โดดเด่น
3. การ Live สด ขายสินค้าชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์
4. การแสดงจากศิลปิน ไอซ์ ศรัณยู

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *