5 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีจันทบุรีพร้อมเป้าหมายพัฒนาคุณภาพทุเรียนเปิดสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้า “ทุเรียนจันท์”

1 min read

จ.จันทบุรีจันทบุรีพร้อมเป้าหมายพัฒนาคุณภาพทุเรียนเปิดสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญามอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้า “ทุเรียนจันท์”
วันนี้ ( 1 ธ.ค.64 ) ที่บริเวณลานหินตั้ง ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย

โดยนายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา นายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่ทำการสมาคมเพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานเป็นตัวแทนให้กับสมาชิกในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำสวนทุเรียนให้กับสมาชิก แก้ไขปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสร้างความเข้มแข็ง

และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกรชาวสวนมีเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพและการพัฒนาด้านการผลิตคุ้มครองสิทธิของสมาชิกชาวสวนทุเรียนตามกฎหมาย ศึกษาแนวกลไกการตลาดร่วมมือกับองค์กรการกุศลและสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามคำขวัญ “ร่วมกันสร้างมาตรฐานทุเรียนไทยให้ยั่งยืน”โดยสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย AssociaTion Of Thai Durian Producers ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 – 3640 – 3970 หรือ WWW.atdp.or.th ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของสมาคมที่มีเป้า

หมายเพื่อสมาชิกเกษตรกรชาวสวนหากเกษตรกรรักษามาตรฐานได้เป็นที่ต้องการของตลาดก็จะทำให้ผลผลิตมีราคาดีดังนั้นเกษตรกรต้องมีความซื้อสัตย์และมีธรรมาภิบาลปีนี้คาดว่าทุเรียนจะมีราคาดี อีกทั้งทุเรียนจันทบุรีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบประกาศการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้า “ทุเรียนจันท์” ของจังหวัดจันทบุรีแล้วถือเป็นสินค้าทางการเกษตรล่าสุดของประเทศไทย


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.