3 ธันวาคม 2022

พลังคนรุ่นใหม่ เป้ อมตะ ล้มแชมป์เก่า นั่งเก้าอี้ นายกพลูตาหลวง เป็นนายกอายุน้อยที่สุดในวัย 35 ปี แต่ได้คะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งนายก อบต.ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

1 min read

พลังคนรุ่นใหม่ เป้ อมตะ ล้มแชมป์เก่า นั่งเก้าอี้ นายกพลูตาหลวง เป็นนายกอายุน้อยที่สุดในวัย 35 ปี แต่ได้คะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งนายก อบต.ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

หลังบรรยากาศการปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งผู้ลงสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ทั้ง 8 เขต จากจำนวนประชากร 27,498 คน ที่มีสิทธิเลือกตั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยมีผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ อดีต นายก อ.บ.ต.พลูตาหลวง หัวหน้าทีมพลูตาหลวงพัฒนา ก้าวสู่ EEC และหมายเลข 2 นายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกลพลูตาหลวง

โดยหลังจากปิดหีบนับคะแนน นายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ หัวหน้ากลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกลพลูตาหลวง ได้ 7,839 คะแนน พ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ อดีต นายก อ.บ.ต.พลูตาหลวง หัวหน้าทีมพลูตาหลวงพัฒนา ก้าวสู่ EEC ได้ 4,659 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 27,498 คน โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 13,810 คน คิดเป็น 50.22 % เป็นบัตรดี 12,498 บัตร บัตรเสีย 631 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 681 บัตร โดยบรรยากาศที่หน่วยประกาศผลการนับคะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เป็นไปอย่างคึกคัก มีครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ภาคเอกชนและประชาชน ได้นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมตะ ใคร่ครวญ ว่าที่นายก อบต. พลูตาหลวง คนใหม่

สำหรับ ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ที่ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 1 นายปฤษฎี ฮวดวิเศษ ได้ 846 คะแนน เขต 2 นางสาวสมพร ม่วงไหมทอง ได้ 561 คะแนน เขต 3 นายชรินทร์ กริชทอง ได้ 595 คะแนน เขต 4 นายเชิดศักดิ์ อุดมศรี ได้ 516 คะแนน เขต 5 นางสาวณัชปภา คุณากรประทีป ได้ 445 คะแนน เขต 6 นายสมหมาย มีจั่นเพชร 2,499 คะแนน เขต 7 นางปานไพลิน แสงจันทร์ 1,162 คะแนน เขต 8 นายธีรพัฒน์ สอนสมนึก ได้ 304 คะแนน
โดย นายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ ในวัยอายุ 35 ปี เป็นผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ และ อดีตเลขานุการ นายก อบต.พลูตาหลวง เป็นบุตรชาย พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ และเป็นน้องชาย นายพนธกร ใคร่ครวญ หรือรองเบียร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ,โรงเรียนสิงห์สมุทร รุ่นสีเขียว 46 ,ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ,ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ถือว่าเป็นนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอายุน้อยที่สุดในอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรี ในวัย 35 ปี ตามที่ กกต.ระบุไว้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ถือว่าเป็นพลังคนรุ่นใหม่ โดยชูนโยบาย กลุ่มไปด้วยกัน ไปได้ไกล พลูตาหลวง ผู้นำรุ่นใหม่ คิดได้ทำเป็น เน้นประชาชนมีส่วนร่วม ต้องดีกว่าเก่า ที่จะเข้ามาดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน พลูตาหลวง สู่ความเป็นเลิศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ,ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชน เตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ,ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค ,ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ,ด้านการบริหารและจัดการองค์กร อีกทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุน โครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่ อบต.พลูตาหลวง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทำให้คุณภาพชีวิต ของ เด็ก,เยาวชน,คนพิการ,ผู้สูงอายุ มีความมั่นคงของที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่วนผลการเลือกตั้ง นายก อบต
แสมสาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปรากฏว่า นายอดุลย์ รักสกุลสงสัย หมายเลข 3 ได้ 1,283 คะแนน เป็นนายก อบต.แสมสาร คนใหม่
การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ในพื้นที่ จ.ชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 อบต. ปรากฏว่านายอมตะ ใคร่ครวญ หรือเป้ ในวัยอายุ 35 ปี นอกจากจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกให้เป็น นายก อบต.พลูตาหลวงแล้ว จากผลการนับคะแนนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก อบต. ทั้ง 49 อบต. ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของการเลือตั้งนายก อบต.ในครั้งนี้ คือ 7,839 คะแนน รองลงมาคือ นาย ศิรวิชฐ์ อำไพวง นายก อบต.บ่อวิน ได้ 7,125 คะแนน ซึ่งเป็นนายก อบต.บ่อวิน คนใหม่เช่นเดียวกัน


ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.