3 ธันวาคม 2022

สรุปผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งในจังหวัดจันทบุรี

1 min read

สรุปผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พบผู้สมัครคนรุ่นใหม่คว้าเก้าอี้นายก

อบต.หลายแห่ง ใช้สิทธิ์มากกว่า ร้อยละ 75 พร้อมประกาศรับรองหลังจากนี้อีก 30 วันตามกฎหมาย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลจาก กกต.จังหวัดจันทบุรี ว่า ผลการเลือกตั้ง

นายก อบต.34 แห่งของจังหวัดจันทบุรี ( อย่างไม่เป็นทางการ ) มีผลเบื้องต้นดังนี้ อ.เมือง อบต.คลองนารายณ์ นายเจริญ ยินสูตรหมายเลข 1 คะแนน 1,858 คะแนน / อบต.คมบาง นายสายชล มีบ่อทรัพย์หมายเลข 3 คะแนน 972 คะแนน / อบต.ท่าช้าง นายธนเดช แสงอุไรหมายเลข 1 คะแนน 4,758 คะแนน/ อบต.หนองบัว นายสมโภชน์ ชินวงค์หมายเลข 1 คะแนน 1,799 คะแนน // อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส นายดุสิต ผดุงศิลป์หมายเลข 1 คะแนน 1,286 คะแนน/ อบต.ตรอกนอง นายเฉลย สัมเภาพันธ์หมายเลข 1 คะแนน 1,374 คะแนน/ อบต.ตะปอน นางสาวพัชรินทร์ ทศานนท์ หมายเลข 1 คะแนน 1,124 คะแนน/ อบต.บางชัน นายสนั่น แก้วขาวหมายเลข 1 คะแนน 1,454 คะแนน/ อบต.มาบไพ นายทวีชัย วัยวุฒิหมายเลข 1 คะแนน 1,353 คะแนน // อ.ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพุ นายธนกฤต เจริญชูโชติหมายเลข 1 คะแนน 1,585 คะแนน / อบต.ทุ่งเบญจา นายเผด็จ ทองสีมัน หมายเลข 1 คะแนน 2,944 คะแนน / อบต.คลองขุด นายคณินวัฒน์ สุขสิริรัตน หมายเลข 1 คะแนน 1,668 คะแนน / อบต.ตะกาดเง้า นายเมธี รัตนสุวรรณ์ หมายเลข 1 คะแนน 4,142 คะแนน / อบต.รำพัน นางสาวดวงเดือน ศรีคงรักษ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,398 คะแนน / อบต.เขาแก้ว นายพิเชษฐ บัญชาดิฐ หมายเลข 1 คะแนน 2,642 คะแนน/ อบต.โขมง นายอภิชาต วิสิทธิวงศ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,031 คะแนน // อ.แหลมสิงห์ อบต.หนองชิ่ม นายธนกาญจน์ ถนอมศักดิ์หมายเลข 1 คะแนน 2,213 คะแนน / อบต.บางกะไชย นายจำเริญ ดีเลิศ หมายเลข 1 คะแนน 1,258 คะแนน / อบต.เกาะเปริด นายบุญเลิศ อุดมเลิศวนสิน หมายเลข 1 คะแนน 1,191 คะแนน / อบต. บางสระเก้า นายสุดใจ กรอบกุศล หมายเลข 3 คะแนน 673 คะแนน // อ.โป่งน้ำร้อน อบต.โป่งน้ำร้อน นายชาติชาย ดำรงชีพ หมายเลข 2 คะแนน 2,912 คะแนน / อบต.เทพนิมิต นายไทยพิชิต ดวงตา หมายเลข 1 คะแนน 1,907 คะแนน // อ.สอยดาว อบต.ทุ่งขนาน นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง หมายเลข 1 คะแนน 3,244 คะแนน / อบต.ทรายขาว นายเจษฎา จันทบุรานันท์หมายเลข 1 คะแนน 3,146 คะแนน / อบต.สะตอน นายสุชิน รุดดิษฐ หมายเลข 1 คะแนน 1,607 คะแนน / อบต.ปะตง นายสมปอง สายทองหมายเลข 1 คะแนน 4,150 คะแนน // อ.นายายอาม อบต.นายายอาม นายศุภกิจ จินดาพรรณหมายเลข 2 คะแนน 2,634 คะแนน / อบต.กระแจะ นายประจวบ เหมเวชหมายเลข 2 คะแนน 1,737 คะแนน / อบต.วังโตนด นายประจำ เสมสฤษดิ์ หมายเลข 1 คะแนน 1,322 คะแนน / อบต.วังใหม่ นายนริศ กิจอุดม หมายเลข 1 คะแนน 2,765 คะแนน // อ.แก่งหางแมว อบต.แก่งหางแมว นายวันชัย แสงสุวรรณหมายเลข 1 คะแนน 2,599 คะแนน / อบต.ขุนช่อง นายเดช จินโนรสหมายเลข 1 คะแนน 3,654 คะแนน / อบต.สามพี่น้อง นายอนันต์ พุทธ หมายเลข 1 คะแนน 1,368 คะแนน / อบต.เขาวงกต นายสุทัศน์ เสาวโรหมายเลข 2 คะแนน 1,283 คะแนน สรุปมีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 116,854 ราย จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 155,355 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.21 ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.