3 ธันวาคม 2022

ตำรวจภูธรภาค 5 คุมเข้มร้านที่ฝ่าฝืนจำหน่ายสุรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวม 3 วัน จับกุมไป 27 ร้าน

1 min read

ตำรวจภูธรภาค 5 คุมเข้มร้านที่ฝ่าฝืนจำหน่ายสุรา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวม 3 วัน จับกุมไป 27 ร้าน

ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเข้มงวดตามมาตรการดังกล่าว

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้หน่วยในสังกัด ภ.5 ประกอบด้วย บก.สส.ภ.5 , ภ.จว.เชียงใหม่ , ภ.จว.ลำปาง , ภ.จว.เชียงราย และ ภ.จว.ลำพูน ร่วมกันออกตรวจตรา สถานบริการและ สถานประกอบการ ร้านอาหารต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย.2564 ผลการปฏิบัติ มีการจับกุมทั้งหมด 27 ร้าน ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 ร้าน ,ลำปาง 9 ร้าน ,เชียงราย 2 ร้าน และลำพูน 1 ร้าน มีรายละเอียดดังนี้

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 ร้าน ได้แก่
1.ร้านทีบาร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ช้างเผือก)
2.ร้าน Crazy BBQ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ช้างเผือก)
3.ร้านกินเหล้า ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ช้างเผือก)
4.ร้านโกดังเบียร์ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ช้างเผือก)
5.ร้านหมาล่า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่)
6.ร้านอาหารตามสั่ง(ไม่มีชื่อ) ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่)
7.ร้านขายของชำ(ไม่มีชื่อ) ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่)
8.ร้านไส้ย่าง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.แม่ปิง)
9.ร้านหม่าล่า By Smart Grill ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.แม่ปิง)
10.ร้านดิงกี้ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์)
11.ร้านสวัสดีค่ะ(ชื่อเดิมร้านโฟเซ่) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์)
12.ร้าน fullmoon ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ช้างเผือก)
13.ร้าน วิเศษณ์ บาร์ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.แม่ปิง)
14.ร้าน ลองกอยบาร์ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.เมืองเชียงใหม่)
15.ร้าน GOUND ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์)

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 ร้าน ได้แก่
1.ร้านเมาดีฟ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
2.ร้านหม่าล่าลุ่มต้า by M สมลักษณ์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
3.ร้าน ไนซ์ แคมป์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
4.ร้านจุ่ยจุ่ยหม่าล่า ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
5.ร้านสถานีคนโสด ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
6.ร้าน The CAMP หม่าล่าคาเฟ่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง (สภ.เมืองลำปาง)
7.ร้านสถานีหูหลิง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง (สภ.เขลางค์นคร)
8.ร้านปางช้าง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง (สภ.เขลางค์นคร)
9.ร้านครัวป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง (สภ.เขลางค์นคร)

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ร้าน ได้แก่
1.ร้าน 30 up ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย (สภ.เมืองเชียงราย)
2.ร้านรวมระยำ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย (สภ.เมืองเชียงราย)

ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ร้าน ได้แก่
1.ร้านขายของชำไม่มีชื่อ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน (สภ.นิคมอุตสาหกรรม)

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่งจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ออกตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้แก่

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด – 19 แบบบูรณาการ ข้อ 2 ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3250/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2986/2564 ข้อ 4 ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 81/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโควิด 2019 ข้อ 8 (ข) ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ

ประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 104/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุม สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข้อ 2.1 ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านฯ

โดยจับกุมเจ้าของหรือผู้ดูแลร้านดังกล่าวทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 5 จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตลอดจนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว งดการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนโดยรวมทั้งในบริเวณและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.