5 ธันวาคม 2022

นครนายก วันสุดท้ายการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอเมือง วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

1 min read

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 คณะสงฆ์อำเภอเมือง ภาค 12 ซึ่งวันนี้เป็นการสอบวันสุดท้าย วิชาวินัยบัญญัติ โดยมีพระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดบางนาใน เป็นประธาน พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง พร้อมคณะกรรมการคุมสอบถวายการต้อนรับ จากนั้น พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 จุดธูปเทียนเปิดการสอบนักธรรมชั้นตรีวันสุดท้าย และกล่าวให้โอวาทกับพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบและได้เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้เข้าสอบ

ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีได้จัดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นตรีจัดสอบในวันที่ 15,16,17,18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.

ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.