ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขา สพฐ. ตรวจเยี่ยม/ถอดบทเรียน/การวิจัย/พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

เมื่อ เวลา 09.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.อดุลศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดทุกแห่ง จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน จากการนิเทศ ติดตามพบว่า โรงเรียนทุกแห่งได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย”นาฎมวยไทย” โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเป็นนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้างได้

 

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การถอดบทเรียน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย การเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Best Practice พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นอีกด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว ข่าว/ภาพ

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *