3 ธันวาคม 2022

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด บูรณาการทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ลำน้ำชีล้นตลิ่ง

1 min read

เมื่อเวลาเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม 2564.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดศูนย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วม

 

พร้อมนี้หลังจากการประชุม จังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งการให้นายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ที่มีพื้นที่ติดลำน้ำชีบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ ดังนี้
1) สำรวจข้อมูลบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ และอาศัยอยู่ติดลำน้ำชี โดยให้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีที่กำลังไหลเคลื่อนผ่านจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ดตามลำดับ ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ขนย้ายอพยพสิ่งของที่จำเป็นและมีค่าไว้บนที่สูงได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์
2) สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง คนพิการ เด็ก รวมทั้งสัตว์เลี้ยง เป็นต้น โดยหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ให้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายอพยพ กลุ่มเปราะบางก่อน เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
3) เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับรองรับผู้อพยพ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ให้พร้อม โดยจะต้องมีสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า ห้องน้ำ โรงครัว เป็นต้น
4) หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุฯ หากเกินขีดความสามารถ ให้รายงานจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์อุทกภัยที่มีความจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายอพยพเกิดขึ้นให้ทุกภาคส่วน ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.