3 ธันวาคม 2022

ผบ.ทร.มอบนโยบาย มุ่งมั่นนำพากองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้าสู่เป้าหมาย “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

1 min read

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2564 แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มุ่งมั่นนำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า เน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสู่เป้าหมาย “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ผ่านระบบ vtc จาก ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ

สำหรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในปีนี้ เป็นการสานงานต่อเนื่อง จากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนกองทัพเรือ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี ไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม และเป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้น ความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏบัติหน้าที่ พร้อมย้ำผู้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

สำหรับเจตนารมณ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นย้ำประเด็นสำคัญของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 10 ประเด็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ การปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในงานด้านความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมความมั่งคั่งและความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกำลังพลของกองทัพเรือ ให้มีความมั่นคงในชีวิต ในขณะที่นโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการกิจของกองทัพเรือ ในปีนั้นๆ ให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้ โดยนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปี ได้รับเอานโยบายกองทัพเรือ บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรืออย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนกองทัพเรือ มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ มีรายงานว่าในวันที่ 8 ต.ค.64 กองทัพเรือ จะมีการเปิดตัวทีมโฆษกกองทัพเรือ พร้อมทั้งแถลงถึงรายละเอียดของเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ

ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.