3 ธันวาคม 2022

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังข้อชี้แจง ข้อราชการสำคัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีช่วยฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

1 min read

วันที่ ( 6 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมรับมอบนโยบายและรับฟังข้อชี้แจง ข้อราชการสำคัญจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี / นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vido Conference จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล / การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. / การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย / การบริหารจัดการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการ ลด ละ เลิก การใช้ขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล / การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจ / การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ อาทิ การจัดการที่ดินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ / การบริหารจัดการน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และ วางแผนป้องกันภัยแล้ง เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.