26 มีนาคม 2023

พ่อเมืองอุบลฯ คนใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

1 min read

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเดินทางมาตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา โมเดล “คณะต้อนรับนำโดย นาย อภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วย พ.ต.อ. กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร อำนวยความสะดวกในเส้นทาง และหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านออกมาต้อนรับ ตรวจเยี่ยม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ แปลง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลง นางมาลี นนท์ศิริ บ้านโนนสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายคมกฤช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางวิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธรร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสิรินธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร อปท. กลุ่มองค์กรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ จากนั้น นางมาลี นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญและเป็นครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ปรับพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย โดยดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และได้มีการปลูกไม้ 5 ระดับ ตามหลักกสิกรรมชาติ และเลี้ยงปลาในบ่อ จำนวน 1,000 ตัว และทำนา ตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก และได้ตั้งเป้าหมายอยากให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ประชาชนสามารถมาเรียนรู้และไปขยายผลต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชน พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะและให้แนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งให้กำลังใจครัวเรือนโคก หนอง นา ทุกคนให้สามารถดำเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทฤษฎีใหม่และประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้

 

 

 

อำเภอสิรินธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ 114 แปลง ขนาด 3 ไร่ แปลง ขนาด 15 ไร่ 1 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาด 1 ไร่ 20 แปลง ขนาด 3 ไร่ 6 แปลง รวมทั้งสิ้น 326 ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการในพื้นที่ 6 ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรแรงงานและ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.สิรินธร
#ภาพ/ข่าว นิตยสารตำรวจ
อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.