27 มีนาคม 2023

จ.จันทบุรี ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 min read

จ.จันทบุรี ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

บ่ายวันที่ ( 29 ก.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อให้การจัดทำแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติ ก.บ.ภ.ที่กำหนด โดยมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 ความพร้อม ความเหมาะสมของโครงการ / ข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ / กรอบการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด

 

โดยคณะทำงานมีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 5 ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1.ยกระดับศักยภาพการผลิต แปรรูป และเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5 โครงการ 31 กิจกรรม / 2.ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าสูงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ 3 กิจกรรม / 3.ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง 1 โครงการ 3 กิจกรรม / 4.ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ และความยั่งยืน 2 โครงการ 12 กิจกรรม และ 5. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.