29 สิงหาคม 2022

นิเทศฯรําไพฯ จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ส่งต่อ ประสบการณ์สู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์“ (Forward experience to be a content creator)

1 min read

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ สื่อสารมวลชน แขนงวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการ สัมมนาออนไลน์ ว่าด้วยเรื่อง “ส่งต่อประสบการณ์สู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (Forward experience to be a content creator)”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จําเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งแสวงหาแนว ทางแก้ไขและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพด้านการโฆษณาและการ ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการ และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ Covid -19 ใน ฐานะ Content creator บน Platform online กิจกรรมภายในงานได้ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ร่วมให้สาระความรู้ และร่วมแชร์ ประสบการณ์โดย Beauty Blogger คนดัง คุณนัท นิศามณี เลิศวรพงศ์ Youtuber เจ้าของเพจดัง “สะบัดแปรง” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพูดคุย สอบถาม สร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจในสายงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.