1 เมษายน 2023

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับชุมชน องค์กรดีเด่น

1 min read

วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด มอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มอบประกาศเกียรติบัตรกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จจังหวัดนครนายก มอบประกาศนียบัตรศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้จังหวัดนครนายก
โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรเข้าร่วมพิธี

นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อหน้าประธาน จากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านคลองต้นตาล หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 4 รางวัล มอบประกาศเกียรติบัตร กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 รางวัล และมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ จำนวน 1 รางวัล

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ได้มอบหมายให้จังหวัดนครนายกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนทั้งในและนอกชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.