1 ธันวาคม 2022

พอ.สว พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดแพร่

1 min read

พอ.สว พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดแพร่ ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่ประชาชน ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน และลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.

จังหวัดแพร่ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้นำวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับพระราชทานจำนวน 5,000 โดส ถวายฉีดวัคซีนแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ (23 ก.ย.64) เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ พุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 232 รูป โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้องนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังกล่าว ซึ่ง พอ.สว. จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานแด่พระสงฆ์ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ครอบคลุมทุกอำเภอ

ภาพ/ข่าว ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.