3 ธันวาคม 2022

จ.จันทบุรีประชุมเตรียมปรับการใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ อ.แหลมสิงห์ ยึดประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นหลัก

1 min read

วันที่ ( 20 ก.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service หรือท่าเทียบเรือที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.107 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ เปิดประมูลไป 4 ครั้ง ไม่มีผู้สนใจร่วมประมูล ปัจจุบันท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นจังหวัดจันทบุรีจึงเห็นสมควรใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวจึงได้ร่วมประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เต็มรูปแบบทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดแนวทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

โดยมีข้อเสนอ อาทิ ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่าเรือขอใช้ประโยชน์เป็นท่าเทียบเรือของทางราชการ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในราชการเพื่อบริการสาธารณะ หรือขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อบริหารจัดการท่าเทียบเรือ / ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์แล้วจึงนำไปจัดหาประโยชน์ ทั้งนี้มติที่ประชุมเห็นชอบในแนวทางการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดปรับปรุงคำสั่งให้เหมาะสมทั้งชื่อและบทบาทภาระหน้าที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.