1 เมษายน 2023

นครนายก คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก

1 min read

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ออนไลน์) ซึ่งจังหวัดนครนายกได้พิจารณาหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่รับการตรวจเยี่ยม โดยใช้พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดสถานที่ในการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟิเรนซ์ โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธาน พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เข้าร่วมพิธี

จากนั้นประธานในพิธี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์ พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ ต่อจากนั้นได้นำเสนอวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 12

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ แล้วจังหวัดนครนายกเป็นกลุ่มจังหวัดสีแดงเข้ม ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 12 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลายครัวเรือน และยังมีผู้กักตัวเพื่อรอดูอาการอีกจำนวนมาก ทำให้หมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 12 จึงไม่สามารถลงพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ในการนี้ การตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดนครนายก ในวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัด ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ มีการสร้างภาคีเครือข่ายและบูรณาการกิจการของคณะสงฆ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สุจริต สร้างเสริมสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน เพื่อสนองตอบนโยบายและดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในการที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา และนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ของประเทศชาติ ตลอดไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.