18 พฤษภาคม 2022

พิธีลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี (มีคลิป)

1 min read

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเหลียนหัว ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิโรจน์ แซ่เฮี๊ยบ ประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศธรรมนูญชุมชน ไม่แบ่ง ไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมีนางวิไลวรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก สื่อมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ทำหน้าที่เลขากรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ดำเนินงาน และเจ้าของโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุมและลงนามโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองนครนายก พร้อมเชิญคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยสถานีวิทยุ ท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทางด้านการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และปัจจุบันบุหรี่เป็นสาเหตุหลักจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดต่างๆ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษภัยของบุหรี่ เพื่อเป็นการลดอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน,ประชาชนในชุมชนฯ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยและรุ้ทันกลยุทธ์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และเพื่อช่วยไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก โดยลงพื้นที่ออกสำรวจร้านค้าที่ขายบุรี่ ในเขตชุมชนที่รับผิดชอบ เชิญชวนให้ร้านค้าทุกร้านที่ขายบุหรี่เข้าโครงการ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาสูบ 2560 จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่างธรรมนูญ และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในชุมชนเป็นต้น

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.