4 ธันวาคม 2022

นครนายก พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 min read

ที่ศูนย์พระเทพฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พ.อ.อภิชาติ มีอัญญากร หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก รับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน วางบนพานตรงหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

จากนั้น พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก,พัฒนาการอำเภอบ้านนา,พัฒนาการอำเภอองครักษ์,พัฒนาการอำเภอปากพลี, รับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทานตรงหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้กับ กอ.รมน. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ในเรื่องการเพาะปลูกการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผอ.กอ.รมน.ได้อนุมัติแนวทางปฏิบัติให้ กอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด บูรณาการปฏิบัติกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พรราชทานตำบลละ 1 ราย ทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วย

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.