28 มีนาคม 2023

ร้อยเอ็ด ผวจ.เป็นประธานมอบเงิน ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเจ้าของโค-กระบือที่ตายด้วยโรคลัมปี สกิน ที่ ทต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ

1 min read


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเจ้าของโค-กระบือที่ตายด้วยโรคระบาดลัมปี สกิน และมอบเวชภัณฑ์ฟื้นฟู สุขภาพโค-กระบือในฝูงที่เหลือ ณ เทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร จำนวน 12 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของโคที่ตายทั้ง 16 ตัว รวมเป็นเงิน 82,000 บาท ซึ่งทางสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว นำโดยนายจำลอง อ่องอัน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้วและสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวตำบลเกาะแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีเกษตรกรที่ประสบปัญหาโค-กระบือเจ็บป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน จำนวน 23,133 ครัวเรือน โค-กระบือรวม 57,368 ตัว หายป่วยแล้ว 49,868 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย 2,053 ตัว และมีสัตว์ตาย 5,447 ตัว จากพื้นที่ อปท. ทั้ง 200 แห่ง จากการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยปัจจุบัน มี อปท.ที่ได้ประชุมอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 89 แห่ง เป็นเงิน 10,586,350 บาท และมีอปท.ที่อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา 15 แห่ง มี 3 อปท.ที่ไม่มีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และได้ส่งต่อให้ อบจ.ร้อยเอ็ดดำเนินการช่วยเหลือแทน จำนวน 96 แห่ง และเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้แล้วเสร็จ โดยเร็วภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.