11 มิถุนายน 2022

นครนายก แทนความห่วงใยจากใจ หนุ่ม เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่ให้กำลังใจแนะนำให้ความรู้ประชาชนก่อนและหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

1 min read

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก Save 608 องครักษ์ ให้กับผู้สูงอายุ 69 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ โดยนายเกรียงไกร กิตติธเนศวร และนายสิทธิชัย กิตติธเนศวร (อดีต ส.ส.นครนายก) มาให้กำลังใจ และแนะนำการเตรียมตัว ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ได้รับการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลองครักษ์ สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะกระบือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน ลดการเดินทางออกจากพื้นที่และเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ภายในชุมชน

โดยโครงการ SAVE 608 องครักษ์นี้ จะบริการวัคซีนซิโนแวคให้แก่ประชาชนทั้งหมด 4 ตำบล ตำบลละ 156 คน ในเขตพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร (หนุ่ม) ขอขอบคุณ นายประจักร์ อารีราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะกระบือ โรงพยาบาลองครักษ์ สาธารณสุของครักษ์ เจ้าหน้าที่ และ อสม.ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริการวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ ในวันนี้

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.