22 ตุลาคม 2022

จันทบุรี มอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ผ่านนายอำเภอเพื่อนำไปมอบแก่หมู่บ้านที่บูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง มีมาตรการในการป้องกันโควิดอย่างยั่งยืน

1 min read

วันที่ ( 30 ส.ค.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบธงสัญลักษณ์หมู่บ้านปลอดโควิด-19 หมู่บ้านสีฟ้า แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ชุมชนปลอดโควิด ที่ไม่พบผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน / ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยถูกนำเข้าระบบการรักษาครบทุกรายแล้ว / มีมาตรการในการป้องกัน ควบคุม ไม่ให้ผู้ติดเชื้อเข้าไปในหมู่บ้าน ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอให้ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปลอดภัย ปลอดโควิด ในชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วม ทุกคนในหมู่บ้านให้ความสำคัญในการป้องกันตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านสุขภาพ และ เศรษฐกิจปาก ท้อง คนในหมู่บ้านจะถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ

และจันทบุรี สามารถจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 731 หมู่บ้าน 76 ตำบล 10 อำเภอซึ่งหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด จะเป็นในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเช่นการคัดกรองผู้กลับจากภูมิลำเนาเพื่อกักตัว 14 วันการประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโควิด-19 ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.