26 มีนาคม 2023

รมช.สาธารณสุข ลงเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเปิด “มหกรรมรณรงค์ การฉีดวัคซีนเชิงรุกบุกถึงตำบล” และเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม อบจ.จันทบุรี

1 min read

เย็นวันที่ ( 27 ส.ค.64 ) ที่วัดคมบาง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่เปิด “ มหกรรมรณรงค์ การฉีดวัคซีนเชิงรุกบุกถึงตำบล” พร้อมเยี่ยมให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า อสม.ผู้นำชุมชน โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65 ราย มีผู้ติดเชื้อ สะสมจานวน 4,973 ราย ช่วงเดือนสิงหาคมจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 100 รายต่อวันตั้งแต่มีการระบาดพบผู้เสียชีวิตสะสม 26 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสูง ศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ทุกแห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่งและศูนย์แยกกักในชุมชน Community Isolation รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 เตียง ได้มีการใช้เตียงอย่างเพียงพอและเต็มศักยภาพ สำหรับการควบคุมโรคภายใต้การนำทีมของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน พี่น้องประชาชนชาวจันทบุรี ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ที่จะควบคุมและหยุดยั้งการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่ตระหนักและคำนึงถึงคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับประชาชนโดยการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล

 

ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคประจำตัว รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ได้ 50% ภายใน 31สิงหาคม 2564 นี้ จากผลการดาเนินงานของจังหวัดจันทบุรี พบว่าดาเนินการได้ 38% ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ประเด็นที่สำคัญที่เป็นปัญหาทำให้การฉีดวัคซีนไม่ถึงเป้าหมายมีสาเหตุมาจากความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดและการเข้าถึงการได้รับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมตามหมู่บ้าน จังหวัดจึงได้มีแนวคิดที่จะทำการฉีดวัคซีนเชิงรุกเป็นการนำวัคซีนเข้าไปให้บริการต่อผู้สูงอายุถึงพื้นที่ ชุมชนและตำบล วัดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนยังให้ความเชื่อมั่น ความศรัทธา เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะวัดคมบาง พระปลัดนิวัติ พลธัมโม เจ้าอาวาสวัดคมบาง ได้ให้การช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งเป็น Local Quarantine ของผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือจังหวัดเสี่ยงตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก จนถึงปัจจุบันการจัดมหกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้ประชาชนเข้าถึงบริการในชุมชนที่ใกล้บ้าน ให้เห็นถึงความห่วงใยที่กระทรวงสาธารณสุขมีให้กับประชาชนในการควบคุมการระบาดของโรค โดยจะให้บริการกับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และประชาชน จานวน 500 ราย ณ วัดคมบางแห่งนี้ อีกจุดที่ให้บริการเป็น Mobile Vaccine ไปยังครัวเรือนของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอีกจำนวน 3 หลังคาเรือน การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้า รพสต. สสอ.เมือง สสจ.จันทบุรี รวมทั้งพี่น้อง อสม. และทุกหน่วยงานในตำบลคมบาง ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หลังจากนั้นดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.