17 ตุลาคม 2022

จันทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

1 min read

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้า ร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงานพร้อมประดับไฟให้สวยงาม / จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลและสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซด์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี http://www.chanthaburi.go.th/intro/ พร้อมทั้ง เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

โอกาสนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณตรงข้ามด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( อาคารหอกระต่าย ) ทุ่งนาเชยจันทบุรี แจก ข้าวเหนียวไก่ทอด ข้าวไข่เจียว และนม ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และ ประชาชนทั่วไป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปจนกว่า อาหารจะหมด

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.