17 ตุลาคม 2022

ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2564

1 min read

เมื่อเวลา 10.00-11.00 น.วันที่ 4 ส.ค 2564 นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผ่านทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม (Microsoft Teams )โดยกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบาง โดยการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ สำหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) เงินฝากชะลอตัวเทียบจากไตรมาสก่อน ขณะที่สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัว ในทุกหมวดการใช้จ่าย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม กำลังซื้ออ่อนแอ อย่างไรก็ตาม มาตรการรัฐบางส่วนยังช่วยพยุง ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนอัตราการเข้าพักแรม และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ลดลงจากไตรมาสก่อน รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ตามผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหดตัว ตามราคาข้าวที่ลดลงต่อเนื่อง จากความต้องการของต่างประเทศที่ชะลอลง อย่างไรก็ดีราคายางพาราและมันสำปะหลังยังขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเร่งเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรายจ่ายประจำหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้น หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุนของธุรกิจที่ผลิตเพื่อการส่งออก อาทิ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะที่การลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยชะลอตัวตามอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง จากการผลิตเพื่อส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ และเยื่อกระดาษ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำกว่าภาวะปกติ มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภทCloud Storage รวมถึงการส่งออกทุเรียน ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.