6 กรกฎาคม 2022

คณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด และตัวแทนกลุ่มองค์กรเครือข่าย 29 องค์กร มอบคำแถลงการณ์สนับสนุน การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว

1 min read

วันที่ ( 5 ส.ค.64 ) ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดจันทบุรี คณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด นำโดยนายเจริญ ปิยารมณ์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองวังโตนด และตัวแทนกลุ่มองค์กรเครือข่าย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมมอบคำแถลงการณ์สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีผ่านจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งมอบไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือโอกาสนี้ คณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด ได้มอบหนังสือผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดจันทบุรีทั้ง 3 เขต เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อให้คำแถลงการณ์ฉบับนี้ได้ถูกนำเรียนถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์ของผู้สนับสนุน โดยผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยแถลงการณ์ดังกล่าวผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้ง 29 องค์กร ครอบคลุมทั้งองค์กรฝ่ายการเมือง ของจังหวัดจันทบุรี รัฐวิสาหกิจ ลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด องค์กรธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถาบันน้ำ ได้ร่วมสนับสนุน โดยยืนยันว่า การสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออก และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค รวมถึงการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.