17 ตุลาคม 2022

นครนายก ศูนย์ Fix It Center วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 สร้างจุดพักคอย และร่วมบริจาคเงินสนับสนุน

1 min read

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมใจต้านภัยโควิด–19 ออกให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่างภายในจุดพักคอยแก่ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ และจังหวัดต่อไป และบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 29,900 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดอีมาดุ๊ดดีน (ชุมชนบ้านคลอง 3 ทรายมูล) ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก

นายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยตกค้าง รอเตียงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดนครนายก จึงจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่หนักมากหรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยดังกล่าว โดยจัดทีมครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 10 คน ให้บริการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าบริเวณหัวเตียงผู้ป่วย และเดินสายไฟฟ้าส่องสว่างในเต็นท์ บริเวณทางเดิน ห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเข้าพักรักษาตัว ซึ่งจุดพักคอยนี้มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ จำนวน 45 เตียง ลักษณะเป็นเตียงสนามทำจากไม้อัด พื้นที่โปร่ง ทำให้มีระบบการถ่ายเทอากาศได้ดี รวมทั้งได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 29,900 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย บาทถ้วน) จากการร่วมทำบุญของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยมี นายพยอม เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยโควิด–19

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำทักษะความรู้ความสามารถของครูอาชีวศึกษาไปใช้ช่วยเหลือสังคม และชุมชนบ้านเกิด สร้างเครือข่ายการทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนสายอาชีวศึกษา ทำให้ผู้ปกครอง และประชาชนสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.