29 สิงหาคม 2022

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน ในเดือนมงคล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี”

1 min read

เมื่อ เวลา 09.30 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน”
โดยมี นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวต้อนรับ นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวรายงาน กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี นี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม//:นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายนิพนธ์ นครวงศ์ ประธานคณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศตำบลดงครั่งน้อย พร้อมจิตอาสา/ ประชาชน
1) ร่วมกันปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด เพื่อ เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา ท้องถิ่น/ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2) แบ่งปัน ต้นกล้าเมล็ดพันธ์ กิ่งพันธ์ สมุนไพร เช่น กระชาย ขิง ข่า ฟ้าทะลายโจร ที่ได้จากศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ตำบลดงครั่งน้อย ให้กับผู้นำ หมู่บ้านของตำบลดงคลั่งน้อย เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
3) กิจกรรมปันรัก ปันสุข มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว ผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้จากการเพาะปลูกในชุมชน ให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.