27 มีนาคม 2023

คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ประธานคณะกรรมการ 6 ฝ่าย และเลขานุการ

1 min read

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก โดยพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ประธานคณะกรรมการ 6 ฝ่าย และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งให้ พระมหาภวัต ภวตฺโสภโณ อายุ 50 พรรษา 10 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.4 วุฒิสามัญ ป.ตรี ป.บส.วัดปทุมวงษาวาส ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ดำรงตำแหน่ง เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศน์จังหวัดนครนายก โดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นผู้มอบตราตั้ง

ในการนี้ ตามที่จังหวัดนครนายก กำหนดจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ประธานคณะกรรมการ 6 ฝ่าย และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบด้วยงานด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์ และการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.