29 มีนาคม 2023

ประกาศจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

1 min read

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
จังหวัดชลบุรี จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สถานที่ดังต่อไปนี้ ปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 21.00 น.-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้สถานประกอบการ กิจกรรม สถานที่ดังต่อไปนี้ปิดทำการตั้งแต่เวลา 21.00 น.-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล ) ให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ ทั้งนี้ งดการบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ห้างสรรพสินค้า ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย #ยกเว้น ส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน กิจการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้า สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร ทั้งนี้ งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา (ยกเว้นตลาดนัดพระเครื่อง) สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม (ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคลินิกเวชกรรม) รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน โดยให้จำกัดระยะเวลาการใช้บริการได้ไม่เกินรายละ 45 นาที สถานที่สัก เจาะผิวหนัง ยกเว้นการดำเนินการบริเวณใบหน้า

สำหรับการห้ามจำหน่าย จ่าย แจก การห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ของวันถัดไป ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด และหากผู้ใด หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการใดที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 248 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว  จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.