2 ธันวาคม 2022

“ประหยัด ทรงคำ” นายกทม.แม่โจ้ เปิดตัว 20 “ทีมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ไม่รับค่าตอบแทน ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

1 min read

ประหยัด ทรงคำ” นายกทม.แม่โจ้ เปิดตัว 20 “ทีมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ไม่รับค่าตอบแทน ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ นายธนวัฒน์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพียงกัน ในที่ประชุมนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เปิดตัว ทีมงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 20 ท่าน นำโดย นำโดย นายวิทยา ทรงคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 4 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึง ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย), นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร, นายอภิรัตน์ จันทร์เจนจบ รองประธานชมรมวิทยุ เขต 9 เชียงใหม่ประธานชมรมวิทยุล้านนาเชียงใหม่ รวมทั้ง ทีมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เพื่อ รวมพลัง รวมหัวใจ ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาเมืองแม่โจ้ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน ต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ นายธนวัฒน์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมดำเนินการประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพียงกัน ในที่ประชุมนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เปิดตัว ทีมงานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 20 ท่าน นำโดย นำโดย นายวิทยา ทรงคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต 4 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึง ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย), นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร, นายอภิรัตน์ จันทร์เจนจบ รองประธานชมรมวิทยุ เขต 9 เชียงใหม่ประธานชมรมวิทยุล้านนาเชียงใหม่ รวมทั้ง ทีมงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ เพื่อ รวมพลัง รวมหัวใจ ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาเมืองแม่โจ้ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน ต่อไป

โดยในการประชุม สภาเทศบาลเมื่อแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 นายอภิรัตน์ จันทร์เจนจบ หนึ่งในที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า “ ตนได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมงานกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ และขอ ขอบคุณนายกประหยัด ทรงคำ ที่จะได้ใช้สื่อวิทยุชุมชน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆในการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการที่จะได้ ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเอง และลดช่องว่าง การสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนผู้รับบริการ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน”

ทางด้านนายอุ่นเรือน ใจคำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ตนเอง ได้เคยเป็นสมาชิกสุขาภิบาล และเป็นเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่โจ้ มายาวนานตั้งแต่เริ่ม ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองจนถึงวันนี้ ผ่านมาเกือบ 20 ปี ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ตนเองมีอายุ 71 ปีแล้ว ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆหรือตำแหน่งหน้าที่แต่ประการใด จะขอใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะแม่โจ้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนอยากเห็นเทศบาลเมืองแม่โจ้เจริญพัฒนาก้าวหน้าต่อไป “

หลังจากเปิดตัวที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 20 ท่านซึ่งเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากสาขาต่างๆแล้ว นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านและได้ถ่ายภาพร่วมกัน

หลังจากนั้นนายธนวัฒน์ ปาขันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประธานการประชุมฯ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองไม่โจ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ซึ่งเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการโอนลดงบประมาณ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำหรับกองสำนักต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับการจัดซื้อมาเป็นเวลานานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการและพนักงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการที่จะบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ทุกญัตติ ที่ได้มีการ เสนอในที่ประชุม ได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่โจ้ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.