7 กรกฎาคม 2022

จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย เน้นส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้นภายในวันที่ 16 ก.ค.64

1 min read

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 100 ราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปีหรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ผู้มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดจันทบุรี ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นบัญชีสำรองพร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือแบบด่วนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 จังหวัดจันทบุรีจะถือเอาวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดและไม่มีเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือหากผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ จังหวัดจันทบุรีจะไม่รับพิจารณาการสมัครของผู้นั้นโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 039-312211 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.