20 มิถุนายน 2022

จ.จันทบุรี จัดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1 min read

วันที่ (9 ก.ค.64) ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันท์ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอด ด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงการตลาด สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

โดยกำหนดการดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 28 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 1,274 ราย รวมพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ 13,694 ไร่ ประกอบด้วยแปลงใหญ่มังคุด จำนวน 7 แปลง แปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 13 แปลง แปลงใหญ่ลำไย จำนวน 2 แปลง แปลงใหญ่สมุนไพร จำนวน 3 แปลง แปลงใหญ่ปศุสัตว์ จำนวน 2 แปลงและแปลงใหญ่ประมง จำนวน 1 แปลง ซึ่งโครงการนี้ สามารถทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชน เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.