2 ธันวาคม 2022

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหาข้าวค้างสต็อก

1 min read

เวลา 09.30 น. วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 . นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาข้าวค้างสต็อกจังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด….
สืบเนื่องจากข้าวค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดให้มีการประชุมความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการเร่งระบายข้าวหอมมะลิที่ค้างสต็อกโดยเร็ว และหารือถึงแนวทางการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่กำลังจะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปี 2564/2565

(MOU) ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสมบรูณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตต์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด นายประพันธ์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด นายพรชัย วรรณจำปา หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด และนายคำพีร์ สุวรรณศรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทองลักษณ์ หาญศึก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จำกัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยาน

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ในเบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อและช่วยกระจายข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จำนวน 2,600 ถุง (13 ตัน) คิดเป็นมูลค่า 390,000 บาท(สามแสนเก้าหมี่นบาท)เพื่อกระจายไปยังสาขาต่างๆ ของโกลบอลเฮ้าส์ทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมใจกินข้าวร้อยเอ็ด รวมถึงขอความร่วมมือร้านอาหารในจังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดในการประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์ โรงสี ผู้ผลิต และจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ที่ประสบปัญหาการส่งออกข้าวไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.