29 สิงหาคม 2022

เมืองสัตหีบ ประชุมหาแนวทางปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ต้านโควิด

1 min read

วันที่ 6 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดประชุมหาแนวทางปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ต้านโควิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดจนเจ้าของกิจการตลาดในเขต ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง ในการแก้ไขปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อต้านโควิด ที่กำลังแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่สัตหีบในขณะนี้

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ให้ปิดสถานประกอบกิจการ “ตลาดเช้าสัตหีบ และสถานประกอบการโดยรอบตลาดดังกล่าว” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าว ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด และจากข้อสั่งการของนายอำเภอสัตหีบ จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อำเภอสัตหีบ นายอำเภอสัตหีบให้เทศบาลกำกับดูแลตลาดซึ่งอยู่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551

ในวันนี้ ได้เรียกทุกหน่วยงานและเจ้าของและผู้จัดการตลาดเข้ามาประชุม เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป จากการประชุม ให้ตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ ต้องปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ ผู้ค้า และผู้ซื้อ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน และกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1- 2 เมตร,ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด และมีมาตรการหรือบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม , จัดให้มีจุดล้างมือหรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือทุกร้าน, จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด ทุกวันด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเดิน ฝาผนัง ตามหลักการสุขาภิบาล (Big Cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ,ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมในตลาด, กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลทำความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง เก็บขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดและตลาดนัด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงประชาสัมพันธ์คำแนะนำดังกล่าว ให้ผู้ค้า และผู้ซื้อทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว  จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.