2 ธันวาคม 2022

นายอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติตต่อระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด่วน!!! เตรียมความพร้อมเปิดรพ.สนามรองรับปชช.ป่วยโควิด

1 min read

เมื่อเวลา 14.00น.อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง (ชั้น 2 )ว่าที่ร้อยตรี.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติตต่อระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด่วน ประเมินสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอโพนทองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างถึงที่ รอ. ๐๖๓๒/ว. ๖๔๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการโรค

ติตต่ออำเภอโพนทอง เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง /นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประหมู่บ้านอำเภอโพนทอง/กำนันทุกตำบล และคลินิกนายแพทย์พิพัฒน์ ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

มติที่ประชุม//:หารือเตรียมความพร้อมในการใช้ รพ.สนามชั่วคราว เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัด/รัฐบาลในการดูแลรักษาประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 และมีการดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่ รพ.สนามชั่วคราวและดำเนินการตามนโยบาย/ระบบ /แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.