2 ธันวาคม 2022

แม่หลวงนุ้ย “โสรัตยา บัวชุม” เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตาม “โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ”

1 min read

แม่หลวงนุ้ย “โสรัตยา บัวชุม” เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตาม “โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ”


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวโสรัตยา บัวชุม ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักน้อย หมู่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมา จากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตาม “ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ” จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่มาจากกรมการปกครอง ภายใต้การดําเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคัดเลือกผลงานของศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบระดับอําเภอดอยสะเก็ด ที่อําเภอส่งเข้ารับพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด ซึ่งทางศูนย์แห่งนี้ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมราชบพิตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้ประชาชนนำแนวคิด หลักปฎิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้รูปธรรม ต่อไปในวงกว้าง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.