29 สิงหาคม 2022

นครนายก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กอ.รมน. ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน

1 min read

นครนายก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก กอ.รมน. ฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชการที่ 9

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 ที่โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ พันเอกอภิชาติ มีธัญญากร เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน และมอบอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2564 ให้กับทางโรงเรียน โดยมีพันเอกอมร บุตรชา หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมในโครงการฯ จากสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารและพลังงาน นับว่ายังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย

ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมฯขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชการที่ 9 ในเรื่องการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เติมองค์ความรู้ วิธีการปกป้องรักษาและเข้าใจพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร อย่างยั่งยืน และเพื่อให้เยาวชนเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จในการร่วมมือ ร่วมใจกัน การรวมพลังและศักยภาพการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นกระบวนการเดียว รูปแบบการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดในลักษณะเป็นการบรรยาย พร้อมกับร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัว เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.