กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ – นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน
20 กันยายน 2021

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

1 min read

กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและคัดเลือกรองนายกกิ่งกาชาดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ยังไม่เป็นทางการ เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนไปก่อน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เพื่อการชี้แจงการทํางานและงบประมาณที่จะช่วยเหลือประชาชน พร้อมกันนี้ได้มีการคัดเลือกตําแหน่งรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 3 คน คือ นางสาวสําราญ ประสิทธิเวช เป็นรองนายกกิ่งกาชาด นางมลฤดี กวินธนโชติ รองนายกกิ่งกาชาด และนางปอร์วัน ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ แต่งตั้งยังไม่เป็นทางการ พร้อมกันนี้กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ยังได้ต้อนรับสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่คนใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเข้ามาเป็นสามาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เพื่อรับใช้ประชาชน จํานวน 4 ราย พร้อมรับมอบใบรับรองเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ด้วย ได้แก่ นางสุพพัต สุขจันทร์ นางสาวหิรัญญา พ่วงกระสินธุ์ นางสาวประไพศรี วัฒนะไมตรี และนางสาววิรัตน์ ชะนา ดังนั้นประธานได้ประชุมพูดคุยพบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่พร้อมแนะนําตัวอย่างเป็นทางการของนายอําเภอคลองใหญ่ และชี้แจงคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆและเน้นให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกรณีที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของคณะกรรมการกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ประธานแจ้งในที่ประชุมว่าพร้อมที่จะร่วมทํางานกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่เต็มที่ ทุกคนจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆในพื้นที่ให้ดีที่สุด สืบเนื่องในคณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังด้วย และจะจัดให้มีกิจกรรมในช่วงนี้ก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อการพิจารณา การหารายได้ไว้ใช้ในการปฎิบัติภารกิจภายในกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป เพื่อช่วยเหลือโครงการบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.