7 มิถุนายน 2023

ศรชล.บูณาการหน่วยงานและภาคประชาชน จัดเก็บขยะวันทะเลโลก กว่า 3,000 กก.

1 min read

วันที่ 9 มิ.ย.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) พร้อมด้วย คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมเนื่องใน “วันทะเลโลก” ณ บริเวณชายหาด ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มประมงบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 150 คน

นาย ภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ แบบมีส่วนร่วมเนื่องใน วันทะเลโลก ประจำปี 2564 หรือ Word Ocean Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก มีหลายประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญในวันดังกล่าว มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การกำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์ ของประเทศต่างๆ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทางทะเล ในวันนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าปัญหาในท้องทะเลส่วนใหญ่ มาจากขยะพลาสติก ที่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และความสวยงามของทัศนียภาพของท้องทะเลอีกด้วย จึงให้มีการรณรงค์และกระตุ้นคนไทย ให้หันมาอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นหลัง

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี/กลุ่มเครือประมงพื้นบ้านเรือเล็กบางเสร่ เยาวชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 150 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมุ่งเน้นกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนอนุรักษ์ พื้นฟูคุ้มครองป้องกัน ทรัพยากรทางทะเล รักษ์และหวงแหนในท้องทะเล และจากความร่วมมือกันแสดงให้เห็นถึง พลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรและชายฝั่ง ให้คงความสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการจัดเก็บขยะในวันนี้ได้น้ำหนักถึง 3,157 กก.

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ในปีนี้จัดภายใต้สโลแกน “รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน” เป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเล ให้กับคนทุกเพศทุกวัย

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ท้องทะเล และขอให้ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือโครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืนตลอดไป

พร้อมกล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดชลบุรี พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันหลายล้านตันต่อปี อีกทั้งจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ความโดดเด่นในหลายๆ ด้านของจังหวัดชลบุรี จึงกลายเป็นต้นทุนที่มั่งคั่ง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชลบุรี กลายเป็น “เพชรน้ำเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิดประตูสู่สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิ เพื่อรักษาความโดดเด่นเหล่านี้ไว้
ทุกภาคส่วนและทุกคน จึงต้องช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลให้อยู่คู่ทะเลจังหวัดชลบุรี และทะเลประเทศไทย โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงทะเล อีกต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.