7 มิถุนายน 2023

ชลบุรี เปิดโครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุขชุมชน แปลงโคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนเข้าเก็บพืชสวนครัวฟรีได้ทุกวัน

1 min read

รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในพิธีเปิดป้าย “โครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุขชุมชน” ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเก็บพืชสวนครัวฟรีได้ทุกวัน
ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “โครงการถนนกินได้ และ ศูนย์ปันสุขชุมชน” ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมี นายอิรยศ อเนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมซนชลบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอ
ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการถนกินได้ และ ศูนย์ปันสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้น้อมน้ำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรม ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่บุคลากรและคนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด เพื่อสดรายจ่ายทำให้บุคลากรประหยัดเงินในกระเป๋า มีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้ ถ้ากินอาหารให้เป็นยาก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผลจากการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนทำให้ บุคลากร ศพช.ชลบุรี ลดรายจ่ายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 31000 บาท (บุคลากร จำนวน 23 คน ส่วนครัวประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ เฉลี่ยมื้อละ 15 บาท วันละ 1,035 บาท เดือนละ 31,000 บาทปีละ 372,000 บาท) นอกจากปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านแล้ว ยังร่วมแรงร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณข้างถนนภายใน ศพช.ชลบุรี บนแปลงโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่กว่า 350 ตารางเมตร และจัดตั้งเป็นศูนย์ปันสุขชุมชน เพื่อแบ่งปันพืชผักสวนครัว ไม้ผลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVD – 19) และบุคคลทั่วไป โดยจะมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คนงานก่อสร้าง ประชาชนทั่วไป และบุคคลภายนอก เข้ามาเก็บพืชผักสวนครัวไปบริโภคกว่า 100 คน

พืชผักสวนครัวและไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ ก:เพรา กะเพราแดง โหระพา ตำลึง กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง มะเขือ พริก ข่า ตะไคร้ไพล ขมิ้น ถั่วพู ตันแค ชะอม ชะพลู วอเตอร์เครส ผักปัง มะพร้าว มะม่วง มะละกอ กล้วย สำหรับศูนย์ปีนสุขชุมชน ศพช.ชลบุรี จัดตั้งโดย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีนโยบายจัดตั้ง “ศูนย์ปันสุขชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพเพื่อบริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะลดโลกร้อน เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อการออมเงิน และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลกรและประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.