4 ธันวาคม 2022

(คลิป) ชาวบ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง รวมตัวคัดค้านกลุ่มนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)โดยรอบวัดร้างหนองงู จำนวนเกือบ 98 ไร่ หวั่นนำไปแบ่งขายเชิงธุรกิจท่องเที่ยว

1 min read

ชาวบ้านห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง รวมตัวคัดค้านกลุ่มนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)โดยรอบวัดร้างหนองงู จำนวนเกือบ 98 ไร่ หวั่นนำไปแบ่งขายเชิงธุรกิจท่องเที่ยว

ชาวบ้านบ้านห้วยอ่าง หมู่ 6 ตำบลแม่โป่ง รวมตัวยืนหนังสือคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด) ที่ดิน บริเวณโดยรอบโบราณสถานห้วยหนองงู หลังพบนายทุนเข้าไปหุบป่าสร้างศาลาวัด แบ่งแนวเขต พร้อมจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรางวัดพื้นที่ป่าเพื่ออกเอกสารสิทธิ์จำนวนกว่า 98 ไร่ โดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ แฉกลุ่มนายทุน เร่งออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง ชาวบ้านหวั่นนำไปขายเชิงธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว ร้องศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการออกเอกสารสิทธิ์ ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มนายทุน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณเชิงสะพานบ้านห้วยอ่างหมู่ 6 (ห้วยหนองงู) ตำบลแม่โป่ง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้านจำนวนกว่า 50 คน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต.แม่โป่ง ได้รวมตัวกันปิดถนนทางเข้าไปยังวัดหนองงู ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่รกรร้างมานาน อายุกว่า 120 ปี หลังทราบข่าวว่าจะมีกลุ่มนายทุนจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรางวัดพื้นที่ป่าจำนวน 98 ไร่ เพื่อออกเอกสารสิทธิ์การครอบครอง โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ป่าของศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้โครงการพระราชดำริ กลุ่มชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นหนังสือผ่านตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนายกิตติศักดิ์ ปามะโปย หัวหน้าป่าไม้อำเภอดอยสะเก็ด ,นายบุญเรือง ธรรมพุฒิ รองนายกเทศบาลตำบลแม่โป่ง, ร.ต.อ.ชัยฤทธิ์ ตาสม รอง สวป.สภ.แม่โป่ง, นายพันธ์ศักดิ์ คำใส กำนันตำบลแม่โป่งและนางศิรินันท์ โซเมอร์แดค ผู้ใหญ่บ้านห้วยอ่าง ม.6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รับเรื่อง คัดค้านการออกเอกสารสิทธ์ (โฉนด)ห้วยหนองงู โดยกลุ่มชาวบ้านได้ลงลายมือชื่อ และจะเร่งดำเนินการทำเอกสารยื่นคัดค้านเพื่อส่งไปยังหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง, ศูนย์ดำรงธรรมอ.ดอยสะเก็ด.ที่ดิน อ..ดอยสะเก็ด, สำนักงานพระพุทธศาสนาจ.เชียงใหม่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ ต่อไป

สำหรับหนังสือคำร้องขอคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) ดังกล่าวเขียนที่ศูนย์ประชุมหมู่บ้านห้วยอ่าง หมู่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2564 มีข้อความดังนี้ บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน วันนี้(วันที่ 1 3 เตือนพฤษภาคม 2564) คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้าน ห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมและนำมติ ประชาคมเกี่ยวกับกรณี พิพาทป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติทุนแม่กวง โดยมีการสำรวจเมื่อออกโฉนด คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านห้วยอ่าง หมู่ที่ 6 พิจารณาตามข้อเท็จจริงดังนี้ 1.พื้นที่ ที่จะขอดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด โดยวัดหรือสำนักพระพุทธ นั้นพบว่ามีการทับซ้อน กับพื้นที่ป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติแม่กวง, 2. พื้นที่ ที่จะขอคำเนินการการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด) นั้นยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าสถานที่นี้เป็นวัดร้าง และยังไม่มีหลักฐานหรือเอกสารใดยืนยัน, 3. พื้นที่ ที่จะขอดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด) นั้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา ยังไม่มีการประชุม เพื่อทำประชาคม หรือมีการชี้ความหลักฐาน การขอออกโฉนดจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไม่ชัดเจน, 4. คณะกรรมการหมู่บ้านขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ และ5. ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านเห็นควรที่จะคัดค้านการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์(โฉนด) หรือห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีมติ/ประชุม/ประชาคม ที่ชัดเจน หากมีทางคลี่คลายของปัญหาช่วยแจ้งทางคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ

ขณะเดียวกันตัวแทนชาวบ้าน บอกว่าพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ป่าชุมชน ที่ชาวบ้านได้ใช้ในการประกอบอาชีพ และมาทราบในภายหลังว่าจะมีการออกโฉนดบริเวณโดยรอบ จึงรวบตัวกันทำประชาคมเพื่อคัดค้านการออกโฉนดในครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าแต่ที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคลได้เข้ามาตัดไม้ในบริเวณวัดป่าภูริทัตตาราม (หนองงู) จำนวนมาก และอ้างว่าได้ทำประชาคมกับชาวบ้านแล้ว โดยที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบเนื่องมาก่อน ตลอดจนมีการนำพระสงฆ์จากที่อื่นเข้าไปจำพรรษา และยังแอบอ้างเบื้องสูงในการดำเนินการแต่กลุ่มชาวบ้านไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลย โดยกลุ่มชาวบ้านหวั่นกลุ่มนายทุนที่ดำเนินการเร่งออกโฉนดที่ดินจะนำไปแบ่งขายเชิงการทำธรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้พื้นที่ป่าห้วยหนองงูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นทีป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพมาเป็นเวลานาน

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ คำใส กำนันตำบลแม่โป่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้าน พร้อมรับปากจะได้ดำเนินการทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการด่วน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครทราบเรื่องการจะออกโฉนดที่ดิน พื้นที่โดยรอบจำนวน 98 ไร่ ดังกล่าว จึงจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและชี้แจง พร้อมทำประชาพิจารณ์ต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.