จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

วันนี้ ( 9 เม.ย.64 ) ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองน้ำเป็น บ้านบ่อไฟไหม้ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการบูรณาการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดและเทคโนโลยี อีกทั้งในพื้นที่ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว พบว่า ปัญหาที่มีความรุนแรงและได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง คือปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินบ้านเรือน ได้รับความเสียหายและความไม่ปลอดภัยในเวลาค่ำคืน ซึ่งต้องออกไปกรีดยาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน มาทำสวนผสมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตพืช

เกษตรกรจึงต้องการความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ภายในงานมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย หม่อนไหม เป็นต้น อีกทั้งมีการลงทะเบียนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานรับเมล็ดพันธุ์พืชผัก / ต้นไม้ / ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ / สารปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของหน่วยงานต่างๆ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


Posted

in

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *