16 ตุลาคม 2022

ตร.จร.เชียงใหม่ รณรงค์ช่วงสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด 10 รสขม. เพื่อลดลงการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 5 % เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คิดจากปี 60 – 62) ได้แก่จำนวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต (เกิดเหตุน้อยกว่า 133 เจ็บน้อยกว่า 137 ตายน้อยกว่า 1 เมย.เริ่มตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและตรวจวัดแอลกอฮอล์

1 min read

ตร.จร.เชียงใหม่ รณรงค์ช่วงสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด 10 รสขม. เพื่อลดลงการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 5 % เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คิดจากปี 60 – 62) ได้แก่จำนวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต (เกิดเหตุน้อยกว่า 133 เจ็บน้อยกว่า 137 ตายน้อยกว่า 1 เมย.เริ่มตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและตรวจวัดแอลกอฮอล์

ตำรวจภูธรภาค5 มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำวีทีอาร์เพื่อรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โครงการ”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ช่วงการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่1. ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (15 มี.ค. – 2 เม.ย. 64) 2.ช่วงดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น (3 – 9 เม.ย. 64) 2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น (10 – 16 เม.ย. 64) 2.3 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น (17 – 23 เม.ย. 64) ตั้งแต่วันที่ ม 1 เมษายน 2564 จราจรเชียงใหม่รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยจะมีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

เป้าหมายมายช่วงสงกรานต์ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5 % เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คิดจากปี 60 – 62) ได้แก่จำนวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต (เกิดเหตุน้อยกว่า 133 เจ็บน้อยกว่า 137 ตายน้อยกว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด 10 รสขม. โดยเฉพาะข้อหาเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ โดยการกวดขันรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิดกฎหมายให้รณรงค์สร้างการตระหนักรู้ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยควบคู่กับมาตรการป้องกันโรค COVID-19

โดยจะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เน้นย้ำการตั้งด่านชุมชน โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน รวมถึงพิจารณาการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและให้ประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่มียานพาหนะสัญจรเป็นจำนวนมาก ให้รับรู้ถึงเส้นทางและวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าวเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.