7 มิถุนายน 2023

ยโสธร”อำเภอกุดชุม เปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ”

1 min read

ยโสธร”อำเภอกุดชุม เปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน ,, หลักของชาติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวนวลศรี มาลี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเพื่อสร้างจิตสำนึก ในความรัก ความสามัคคี ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ /เพื่อให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

/เพื่อเสริมสร้างความรู้ความความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์/ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริ ให้สามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต อาทิเช่นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้นำชุมชนจากตำบลกุดชุมและตำบลโนนเปือยจำนวน 70 คนได้รับ ความร่วมมือร่วมใจจากผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

//พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน | บริหารงาน โดย ฤทธิรณ ปัญญากาบ.